Lokomotywa elektryczna serii EL2

EL2-1
Kliknij aby powiększyć
EL2-1 należąca do KWB "Adamów", wpychana na halę przez zakładową lokomotywę Ls60-122. Zdjęcie wykonano na terenie KWB "Adamów" w Warence, 3.12.2009.
EL2-01 / 97 51 7 130 001-8
Kliknij aby powiększyć
EL2-01 należąca do KWB "Konin", stoi na jednym z torów macierzystej lokomotywowni w Kazimierzu Biskupim, 10.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-01 oraz EL2-05 stoją z wagonami towarowymi na stacji Jóźwin Węglowa, 21.03.2018.
EL2-2
Kliknij aby powiększyć
EL2-2 należąca do KWB "Adamów", prowadzi próżny skład wagonów z elektrowni "Adamów" pod załadunek w Warence, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-2 zbliża się z pociągiem towarowym do stacji załadunkowej Warenka, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-2 opuszcza bocznicę KWB "Adamów" i kieruje się z ładownym składem w stronę elektrowni, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-2 oraz EL2-10 oczekują na zatrudnienie na terenie KWB "Adamów" w Warence, 3.12.2009.
EL2-02 / 97 51 7 130 002-6
Kliknij aby powiększyć
EL2-02 należąca do KWB "Konin", opuszcza z próżnym składem podg Wygoda i kieruje się w stronę podg Błonawy, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-02 zmierza z próżnym składem na odkrywkę "Drzewce". Zdjęcie wykonano chwilę po opuszczeniu podg Błonawy, 5.10.2013.
EL2-3
Kliknij aby powiększyć
EL2-3 należąca do KWB "Adamów", oczekuje na załadunek pociągu na stacji Warenka, 3.12.2009.
EL2-03 / 97 51 7 130 003-4
Kliknij aby powiększyć
EL2-03 należąca do KWB "Konin", ciągnie pociąg towarowy na szlaku Jóźwin Węglowa - Kazimierz Węglowa, 15.10.2013.
EL2-5
Kliknij aby powiększyć
EL2-5 należąca do KWB "Adamów", oczekuje na zatrudnienie na terenie macierzystego zakładu, 3.12.2009.
EL2-05 / 97 51 7 130 005-9
Kliknij aby powiększyć
EL2-05 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład pod załadunek na odkrywce "Jóźwin", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-05 uchwycona z pociągiem towarowym na szlaku Kazimierz Węglowa - Jóźwin Węglowa, 10.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-05 ciągnie ładowny skład do elektrowni "Pątnów", po jego uprzednim załadowaniu na odkrywce "Jóźwin", 10.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-05 oraz EL2-01 stoją z wagonami towarowymi na stacji Jóźwin Węglowa, 21.03.2018.
EL2-6
Kliknij aby powiększyć
EL2-6 należąca do KWB "Adamów", zbliża się z próżnym składem do bocznicy KWB "Adamów", 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-6 wraz z EL2-5 i EL2-13 stoją na terenie KWB "Adamów" w Warence, 3.12.2009.
EL2-06 / 97 51 7 130 006-7
Kliknij aby powiększyć
EL2-06 należąca do KWB "Konin", wjeżdża z pociągiem towarowym na podg Wygoda od strony podg Błonawy, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-06 ciągnie próżny skład celem załadunku na odkrywce "Drzewce". Zdjęcie wykonano na szlaku podg Błonawy - Drzewce, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-06 mija z ładowym składem semafor wjazdowy stacji Cukrownia. W tle widoczne sanktuarium w Licheniu, 15.10.2013.
EL2-7
Kliknij aby powiększyć
EL2-7 należąca do KWB "Adamów", stoi na bocznym torze stacji załadunkowej Warenka, 3.12.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-7 oczekuje na załadunek pociągu na stacji Warenka, 3.12.2009.
EL2-8
Kliknij aby powiększyć
EL2-8 należąca do KWB "Adamów", niedługo po zakończonej modernizacji w firmie ZNLE Gliwice, uchwycona z próżnym składem po opuszczeniu elektrowni, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-8 zbliża się z ładownym składem do tarczy ostrzegawczej semafora wjazdowego elektrowni "Adamów", 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-8 jedzie luzem na stację załadunkową Warenka, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-8 stoi zdefektowana przed halą macierzystego zakładu w Warence, 3.12.2009.
EL2-08 / 97 51 7 130 008-3
Kliknij aby powiększyć
EL2-08 mija peron stacji PKP Pątnów (położonej na nieczynnej linii Konin - Kazimierz Biskupi), wracając po rozładunku wagonów na elektrowni "Konin", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-08 należąca do KWB "Konin", uchwycona z ładownym składem chwilę po opuszczeniu odkrywki "Jóźwin", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-08 ciągnie pociąg towarowy na szlaku Jóźwin Węglowa - Kazimierz Węglowa. Na sąsiednim torze widocza EL2-05 zmierzająca z próżnym składem pod załadunek na odkrywce "Jóźwin", 10.10.2013.
EL2-9
Kliknij aby powiększyć
EL2-9 należąca do KWB "Adamów", uchwycona w trakcie załadunku wagonów na stacji Warenka, 3.12.2009.
EL2-09 / 97 51 7 130 009-1
Kliknij aby powiększyć
EL2-09 należąca do KWB "Konin", oczekuje na zatrudnienie na terenie macierzystej lokomotywowni w Kazimierzu Biskupim, 10.10.2013.
EL2-10
Kliknij aby powiększyć
EL2-10 należąca do KWB "Adamów", oczekuje na zatrudnienie na   terenie KWB "Adamów" w Warence. Jako druga lokomotywa widoczna EL2-2, 3.12.2009.
EL2-10 / 97 51 7 130 010-9
Kliknij aby powiększyć
EL2-10 należąca do KWB "Konin", wjeżdża z ładownym składem na Estakadę Wschód. Za moment lokomotywa rozpocznie spychanie składu wagonów pod rozładunek na terenie elektrowni "Pątnów", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-10 spycha ładowny skład na teren elektrowni "Pątnów", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-10 ciągnie ładowny skład załadowany na odkrywce "Drzewce". Zdjęcie wykonano na szlaku Drzewce - podg Błonawy, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-10 stoi na stacji Gaj z ładownym składem do elektrowni "Konin", 15.10.2013.
EL2-11
Kliknij aby powiększyć
EL2-11 należąca do KWB "Adamów", stoi z pociągiem pod załadunkiem na stacji Warenka, 3.12.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-11 wjeżdża z próżnym pociągiem towarowym na teren KWB "Adamów" w Warence, 3.12.2009.
EL2-11 / 97 51 7 130 011-7
Kliknij aby powiększyć
EL2-11 należąca do KWB "Konin", wjeżdża z ładownym składem na stację Cukrownia, 15.10.2013.
EL2-12
Kliknij aby powiększyć
EL2-12 należąca do KWB "Adamów", stoi z próżnym składem na terenie macierzystego zakładu w Warence, 3.12.2009.
EL2-13
Kliknij aby powiększyć
EL2-13 należąca do KWB "Adamów", stoi z innymi lokomotywami tego typu na bocznym torze macierzystego zakładu w Warence. Obok widoczna EL2-10, 3.12.2009.
EL2-13 / 97 51 7 130 013-3
Kliknij aby powiększyć
EL2-13 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład pod załadunek na odkrywce "Jóźwin", 5.10.2013.
EL2-14 / 97 51 7 130 014-1
Kliknij aby powiększyć
EL2-14 należąca do KWB "Konin", ciągnie pociąg towarowy na szlaku Jóźwin Węglowa - Kazimierz Węglowa, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-14 przejeżdża z ładownym składem przez stację Gaj i kieruje się w stronę stacji Zn (Zakład Gosławice). Wagony zostaną rozkładowane na punkcie zrzutowym węgla przy elektrowni "Konin", 10.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-14 uchwycona z pociągiem towarowym chwilę po opuszczeniu załadowni "Jóźwin", 10.10.2013.
EL2-15 / 97 51 7 130 015-8
Kliknij aby powiększyć
EL2-15 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład pod załadunek na odkrywce "Jóźwin", 15.10.2013.
EL2-16 / 97 51 7 130 016-6
Kliknij aby powiększyć
EL2-16 należąca do KWB "Konin", zbliża się do podg Błonawy ze składem z odkrywki "Drzewce", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-16 opuszcza z pociągiem towarowym podg Błonawy i kieruje się w stronę podg Wygoda, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-16 po manewrach na "trójkącie", opuszcza z próżnym składem stację Cukrownia i kieruje się w stronę podg Wygoda, 15.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-16 wyjeżdża z zakładowej lokomotywowni na stację Kazimierz Węglowa, 21.03.2018.
EL2-17 / 97 51 7 130 017-4
Kliknij aby powiększyć
EL2-17 należąca do KWB "Konin", ciągnie pociąg towarowy na szlaku Jóźwin Węglowa - Kazimierz Węglowa, 15.10.2013.
EL2-18 / 97 51 7 130 018-2
Kliknij aby powiększyć
EL2-18 należąca do KWB "Konin", jedzie szlakiem Jóźwin Węglowa - Kazimierz Węglowa z ładownym składem do elektrowni "Pątnów", 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-18 pcha próżne wagony celem załadunku na odkrywce "Jóźwin", 10.10.2013.
EL2-21
Kliknij aby powiększyć
EL2-21 należąca do KWB "Konin", stoi wycofana z eksploatacji na terenie macierzystej lokomotywowni, 5.10.2013.
EL2-22 / 97 51 7 130 022-4
Kliknij aby powiększyć
EL2-22 należąca do KWB "Konin", wjeżdża z pociągiem towarowym na Estakadę Wschód, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-22 oraz EL2-10 uchwycone na stacji Estakada Wschód, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-22 uchwycona podczas załadunku wagonów na stacji Lubstów Police, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-22 ciągnie pociąg towarowy na szlaku podg Wygoda - Cukrownia. W tle widoczne sanktuarium w Licheniu, 5.10.2013.
EL2-24 / 97 51 7 130 024-0
Kliknij aby powiększyć
EL2-24 należąca do KWB "Konin", mija z ładownym składem semafory wjazdowe podg Wygoda, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-24 ciągnie pociąg towarowy na szlaku podg Błonawy - Lubstów, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-24 uchwycona z próżnym składem podczas manewrów na "trójkącie" stacji Lubstów, 5.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-24 zmierza z próżnym składem pod załadunek na odkrywce   "Jóźwin", 10.10.2013.
EL2-25 / 97 51 7 130 025-7
Kliknij aby powiększyć
EL2-25 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład celem załadunku na odkrywce "Jóźwin", 15.10.2013.
Kliknij aby powiększyć
EL2-25 zbliża się z pociągiem towarowym do stacji Kazimierz Węglowa, 15.10.2013.
EL2-26 / 97 51 7 130 026-5
Kliknij aby powiększyć
EL2-26 należąca do KWB "Konin", stoi na stacji Kazimierz Węglowa, 5.10.2013.
EL2-29
Kliknij aby powiększyć
EL2-29 oraz EL2-39 należące do KWB "Konin", oczekują na rozładunek wagonów na bocznicy elektrowni "Pątnów", 8.04.2009.
EL2-36
Kliknij aby powiększyć
EL2-36 należąca do KWB "Konin", ciągnie wagony załadowane węglem brunatnym do elektrowni "Pątnów", 8.04.2009.
EL2-37
Kliknij aby powiększyć
EL2-37 należąca do KWB "Konin", spycha próżne wagony pod załadunek na odkrywkę Drzewce, 8.04.2009.
EL2-39
Kliknij aby powiększyć
EL2-39 należąca do KWB "Konin", stoi na bocznicy elektrowni "Pątnów" i oczekuje na rozładunek składu wagonów, 8.04.2009.
Kliknij aby powiększyć
EL2-39 oraz EL2-29 czekają na rozładunek wagonów. Zdjęcie wykonano na bocznicy elektrowni "Pątnów", 8.04.2009.
EL2-40
Kliknij aby powiększyć
EL2-40 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład wagonów z elektrowni "Pątnów", 8.04.2009.
EL2-45
Kliknij aby powiększyć
EL2-45 należąca do KWB "Konin", spycha próżny skład pod załadunek na odkrywkę Kazimierz Północny, 8.04.2009.
EL2-48
Kliknij aby powiększyć
EL2-48 należąca do KWB "Konin", prowadzi ładowny skład wagonów pełnych węgla brunatnego w kierunku elektrowni "Pątnów", 8.04.2009.
EL2-49
Kliknij aby powiększyć
EL2-49 należąca do KWB "Konin", uchwycona z pociągiem towarowym niedługo po opuszczeniu odkrywki Kazimierz Północny, 8.04.2009.
Powrót