Elektryczny zespół trakcyjny serii ED74

ED74-001 / (94 51 2 140 159-6/160-4/161-2/162-0)
Kliknij aby powiększyć
ED74-001 + ED74-002 stoją na stacji końcowej jako pociąg pośpieszny "Syrena" relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-001 + ED74-003 jako pociąg TLK nr 73105 relacji Poznań Główny - Kraków Płaszów, jadą szlakiem podg Knapówka - Psary, 27.03.2011.
Kliknij aby powiększyć
ED74-001 należący do Zakładu Południowego Intercity, oczekuje na zatrudnienie przed halą lokomotywowni w Krakowie, 6.06.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED74-001 + ED74-002 wjeżdżają na stację Kozłów jako pociąg IC "Korczak" relacji Terespol - Kraków Płaszów, 29.07.2016.
ED74-002 / (94 51 2 140 163-8/164-6/165-3/166-1)
Kliknij aby powiększyć
ED74-002 + ED74-001 opuszczają stację Warszawa Wschodnia, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-002 + ED74-010 wjeżdżają na stację Kozłów jako pociąg specjalny nr 13401 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny. Pociąg został uruchomiony z okazji pogrzebu pary prezydenckiej na krakowskim Wawelu, 18.04.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-002 + ED74-001 jako pociąg TLK "Smok Wawelski" z Krakowa Płaszowa do Warszawy Wschodniej, pędzą szlakiem Psary - podg Knapówka, 8.06.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-002 jedzie szlakiem podg Starzyny - podg Sprowa jako pociąg IC "Reymont" relacji Łódź Kaliska - Kraków Płaszów, 26.05.2016.
ED74-003
Kliknij aby powiększyć
ED74-003 stoi na stacji Bydgoszcz Główna, 7.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-003 + ED74-004 jako pociąg TLK "Wyspiański" relacji Kraków Główny - Wrocław Główny, zbliżają się do stacji Gliwice Łabędy, 24.03.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-003 + ED74-008 przemierzają łącznicę Żelisławice - Włoszczowa Północ, jako pociąg TLK "Nida" z Krakowa Płaszowa do Warszawy Wschodniej, 2.03.2013.
Kliknij aby powiększyć
ED74-003 prezentowany podczas targów kolejowych TRAKO w Gdańsku, 21.09.2021.
ED74-004
Kliknij aby powiększyć
ED74-004 + ED74-010 jako pociąg pośpieszny "Tuwim" relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna, opuszczają stację początkową, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-004 + ED74-005 opuszczają stację Warszawa Wschodnia jako pociąg pośpieszny "Prząśniczka" do Łódzi Fabrycznej, 12.10.2008.
ED74-005
Kliknij aby powiększyć
ED74-005 prezentowany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako, stoi na bocznicy niedaleko stacji Gdańsk Oliwa, 11.10.2007.
Kliknij aby powiększyć
ED74-005 uchwycony na bocznicy MTK w Gdańsku, 11.10.2007.
Kliknij aby powiększyć
ED74-005 jako pociąg TLK nr 73105 relacji Poznań Główny - Kraków Płaszów, jedzie szlakiem podg Knapówka - Psary, 23.04.2011.
ED74-006
Kliknij aby powiększyć
ED74-006 + ED74-004 jako pociąg TLK nr 91104 relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia, zjeżdżają na grupę postojową stacji końcowej, 6.05.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-006 + ED74-011 jako pociąg TLK "Wyspiański" relacji Kraków Główny - Wrocław Główny, zbliżają się do stacji Gliwice Łabędy, 14.04.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-006 + ED74-001 pędzą szlakiem Psary - podg Knapówka, jako pociąg TLK "Smok Wawelski" z Krakowa Płaszowa do Warszawy Wschodniej, 9.08.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-006 jako pociąg TLK "Nida" relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Płaszów, wjeżdża na stację Żelisławice od strony Włoszczowy Północ, 7.06.2013.
ED74-007
Kliknij aby powiększyć
ED74-007 + ED74-012 jako pociąg pośpieszny "Syrena" do stacji Łódź Fabryczna, podstawiają się na stacji Warszawa Wschodnia, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-007 + ED74-001 stoi na stacji początkowej jako pociąg pośpieszny "Tuwim" relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna, 12.10.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-007 + ED74-005 jako pociąg TLK nr 31102 z Krakowa Płaszowa do Warszawy Wschodniej, zbliżają się do semafora wjazdowego stacji Włoszczowa Północ, 16.07.2011.
Kliknij aby powiększyć
ED74-007 + ED74-011 pędzą szlakiem Włoszczowa Północ - podg Knapówka, jako pociąg TLK "Reymont" relacji Łódź Kaliska - Kraków Główny, 2.03.2013.
Kliknij aby powiększyć
ED74-007 stoi wycofany z eksploatacji na torze odstawczym lokomotywowni w Krakowie, 23.12.2016.
ED74-008 / (94 51 2 140 187-7/188-5/189-3/190-1)
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-011 stoją na stacji początkowej jako pociąg pośpieszny relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-002 jako pociąg TLK "Wyspiański" relacji Kraków Główny - Wrocław Główny, jadą szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy, 10.03.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-003 przemierzają szlak podg Czarnca - Żelisławice, jako pociąg TLK "Nida" z Krakowa Płaszowa do Warszawy Wschodniej, 2.03.2013.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-003 jako pociąg TLK "Nida" relacji Kraków Płaszów - Warszawa Wschodnia (przez Sędziszów, Kielce i Włoszczową), uchwycone na szlaku Żelisławice - Włoszczowa Północ, 2.03.2013.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-012 jadą szlakiem podg Knapówka - Psary, jako opóźniony o około 40 minut pociąg IC "Korczak" z Białegostoku do Krakowa Głównego, 23.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-010 jako pociąg IC "Wit Stwosz" relacji Kraków Płaszów - Terespol, przemierzają szlak podg Sprowa - podg Starzyny, 26.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED74-008 + ED74-001 wjeżdżają na stację w Kozłowie, 24.08.2016.
ED74-009
Kliknij aby powiększyć
ED74-009 + ED74-007 oczekują na odjazd ze stacji początkowej jako pociąg pośpieszny relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna, 1.03.2009.
ED74-010 / (94 51 2 140 195-0/196-8/197-6/198-4)
Kliknij aby powiększyć
ED74-010 + ED74-004 opuszczają stację Warszawa Wschodnia jako pociąg pośpieszny "Tuwim" do stacji Łódź Fabryczna, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-010 + ED74-002 jako pociąg specjalny nr 13401 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, wjeżdżają na stację Kozłów. Pociąg został uruchomiony z okazji pogrzebu pary prezydenckiej na krakowskim Wawelu, 18.04.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-010 + ED74-009 jako pociąg TLK nr 13505 relacji Białystok - Zakopane, jadą szlakiem podg Knapówka - Psary, 18.12.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-010 świeżo po naprawie rewizyjnej ukończonej w firmie PESA Bydgoszcz, stoi zdefektowany w hali Zakładu Południowego Intercity w Krakowie, 6.03.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED74-010 + ED74-008 jako pociąg IC "Wit Stwosz" relacji Kraków Płaszów - Terespol, przemierzają szlak podg Sprowa - podg Starzyny, 26.05.2016.
ED74-011
Kliknij aby powiększyć
ED74-011 + ED74-008 stoją na stacji początkowej jako pociąg pośpieszny relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-011 jako pociąg TLK nr 73105 z Poznania Głównego do Krakowa Płaszowa, jedzie szlakiem podg Knapówka - Psary, 13.08.2011.
Kliknij aby powiększyć
ED74-011 + ED74-013 jako pociąg TLK "Wyspiański" relacji Kraków Główny - Wrocław Główny, zbliżają się do stacji Gliwice Łabędy. Od dnia 1.03.2012 zamiast składu wagonowego na tym pociągu kursują jednostki serii ED74, 3.03.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-011 + ED74-006 jako pociąg TLK "Wyspiański" z Krakowa Głównego do Wrocławia Głównego, uchwycone na szlaku podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy, 14.04.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-011 + ED74-010 przemierzają szlak podg Dorota - Sosnowiec Maczki, jako objazdowy pociąg TLK "Reymont" relacji Łódź Kaliska - Kraków Główny. Z powodu prac torowych na szlaku podg Starzyny - podg Sprowa w dniach 15-17.02.2013, pociąg skierowano drogą okrężną przez stacje: Zawiercie, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Jaworzno Szczakowa, 16.02.2013.
ED74-012 / (94 51 2 140 203-2/204-0/205-7/206-5)
Kliknij aby powiększyć
ED74-012 + ED74-007 oczekują na odjazd ze stacji Warszawa Wschodnia jako pociąg pośpieszny "Syrena" do Łodzi Fabrycznej, 3.08.2008.
Kliknij aby powiększyć
ED74-012 stoi w hali lokomotywowni Kraków Prokocim, 10.12.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-012 należący do Zakładu Południowego Intercity, jedzie odstępem Kozłów - Gniewięcin jako pociąg TLK "Kinga" relacji Kraków Główny - Warszawa Zachodnia, 3.10.2015.
ED74-013
Kliknij aby powiększyć
ED74-013 + ED74-007 stoją na stacji Warszawa Wschodnia, 6.05.2010.
Kliknij aby powiększyć
ED74-013 jako pociąg TLK nr 73105 relacji Poznań Główny - Kraków Płaszów, jedzie szlakiem podg Knapówka - Psary, 11.11.2011.
Kliknij aby powiększyć
ED74-013 + ED74-011 zbliżają się do stacji Gliwice Łabędy, jako pociąg TLK "Wyspiański" z Krakowa Głównego do Wrocławia Głównego, 26.05.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-013 + ED74-012 jako pociąg TLK "Aleksandria" relacji Terespol - Kraków Płaszów, jadą szlakiem podg Knapówka - podg Czarca. Z powodu prac torowych na szlaku Włoszczowa Północ - Żelisławice, pociąg jeździ do stacji Psary na zmianę kierunku jazdy, 7.07.2013.
ED74-014 / (94 51 2 140 211-5/212-3/213-1/214-9)
Kliknij aby powiększyć
ED74-014 stoi w hali Zakładu Południowego Intercity w Krakowie, 19.04.2011.
Kliknij aby powiększyć
ED74-014 + ED74-007 zbliżają się do semafora wjazdowego stacji Sędziszów, jako pociąg TLK "Żeromski" relacji Kraków Płaszów - Warszawa Wschodnia, 3.08.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-014 + ED74-011 jako pociąg TLK "Wyspiański" z Krakowa Głównego do Wrocławia Głównego, jadą szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy, 8.09.2012.
Kliknij aby powiększyć
ED74-014 + ED74-008 jako pociąg IC "Korczak" relacji Kraków Płaszów - Terespol, opuszczają stację w Kozłowie i kierują się w stronę podg Sprowa, 29.07.2016.
Powrót