Elektryczny zespół trakcyjny serii ED250

ED250-001 / (93 51 2 370 001-2/002-0/003-8/004-6/005-3/006-1/007-9)
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIP nr 5301 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 2.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 uchwycony na szlaku podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIP nr 1305 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 19.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 jako pociąg EIP nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, przemierza odstęp Podlesie - Koniecpol, 15.08.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 jedzie szlakiem Częstochowa Stradom - podg Kucelinka,   jako pociąg EIP nr 6104 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 1.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 jako pociąg EIP nr 3503 relacji Rzeszów Główny - Gdynia Główna, uchwycony na szlaku podg Sprowa - podg Starzyny, 26.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-001 przemierza szlak Ozimek - Psary jako pociąg EIP nr 6104 z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej, 06.10.2018.
ED250-002 / (93 51 2 370 008-7/009-5/010-3/011-1/012-9/013-7/014-5)
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 należący do Zakładu Centralnego Intercity, pędzi szlakiem Zawiercie - Góra Włodowska, 8.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 jako PXJ nr 426004 relacji Katowice - Idzikowice, uchwycony podczas prób na szlaku Zawiercie - Góra Włodowska, 8.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
Zawiercie. ED250-002 jako PXJ nr 246007 z Idzikowic do Katowic, przemierza szlak Góra Włodowska - Zawiercie. Trwające jazdy próbne mają na celu przeszkolenie maszynistów z obsługi nowych jednostek "Pendolino" oraz zaznajomienie się ze szlakiem, po którym od nowego rozkładu wspomniane EZT będą jeździć, 8.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, jako PXJ nr 316004 relacji Kraków Główny - Warszawa Grochów, 10.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 wjeżdża na stację Włoszczowa Północ, jako pociąg EIC Premium nr 4100 z Katowic do Warszawy Wschodniej, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 jako pociąg EIC Premium nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, przemierza odstęp Podlesie - Koniecpol, 5.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 uchwycony na szlaku Psary - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 4100 z Katowic do Warszawy Wschodniej, 2.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 jako pociąg EIP nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, przemierza odstęp Podlesie - Koniecpol, 4.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 3506 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 1.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 jako pociąg EIP nr 3501 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, uchwycony na szlaku podg Sprowa - podg Starzyny, 26.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 3511 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 24.08.2016.
ED250-003 / (93 51 2 370 015-2/016-0/017-8/018-6/019-4/020-2/021-0)
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium "Radiowa Trójka" relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 przemierza szlak Góra Włodowska - Psary, jako pociąg EIP   nr 4100 z Katowic do Warszawy Wschodniej, 1.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jako pociąg EIP nr 6104 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Częstochowa Gnaszyn - Częstochowa Stradom, 14.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 przemierza odstęp Koniecpol - Podlesie, jako pociąg EIP nr 1603 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 25.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jako pociąg EIP nr 8301 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 23.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jedzie szlakiem Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna, jako pociąg EIP nr 3504 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 9.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jako pociąg EIP nr 3503 relacji Rzeszów Główny - Gdynia Główna, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 30.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jedzie odstępem Koniecpol - Julianka, jako objazdowy   pociąg EIP nr 3509 relacji Rzeszów Główny - Gdynia Główna. Pociąg jedzie objazdem przez Koniecpol, Częstochowę, Piotrków Trybunalski i Skierniewice (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 15.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jako pociąg EIP nr 3505 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, w ulewnym deszczu opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 12.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 zbliża się do semafora wjazdowego podg Starzyny jako pociąg EIP nr 1305 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 25.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 jako EIP nr 1601 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, przemierza szlak Opole Zachodnie - podg Dąbrowa Niemodlińska, 8.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka jako pociąg EIP nr 4506 relacji Gliwice - Gdynia Główna, 30.07.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-003 zbliża się do stacji Opole Zachodnie jako pociąg EIP nr 6100 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 7.08.2021.
ED250-004 / (93 51 2 370 022-8/023-6/024-4/025-1/026-9/027-7/028-5)
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Pawonków - Lubliniec, 28.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 wjeżdża na stację w Kozłowie, jako pociąg EIC Premium nr 1300 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako pociąg EIC Premium nr 3505 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, przemierza szlak Kozłów - podg Sprowa, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 zbliża się do podg Knapówka, jako pociąg EIP "Radiowa Trójka" z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 2.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako pociąg EIP nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, przemierza odstęp Koniecpol - Podlesie, 18.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 przejeżdża przez przystanek osobowy Koniecpol Magdasz, jako pociąg EIP nr 1601 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 25.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako pociąg EIP nr 4504 relacji Gliwice - Gdynia Główna, przemierza szlak Psary - podg Knapówka, 23.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 zbliża się do stacji Włoszczowa Północ, jako pociąg EIP nr 4500 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Gdyni Głównej, 1.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako pociąg EIP nr 3506 relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Pruszków - podg Józefinów, 10.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 przemierza szlak Kochanowice - podg Jawornica, jako   pociąg EIP "Teleexpress" relacji Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra, 1.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako objazdowy pociąg EIP nr 5312 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, zbliża się do semafora wjazdowego stacji Koniecpol. Pociąg jedzie objazdem przez Skierniewice, Piotrków Trybunalski i Częstochowę (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 13.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 pędzi szlakiem Góra Włodowska - Psary jako pociąg EIP nr 4504 relacji Gliwice – Gdynia Główna, 22.09.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 uchwycony na tzw. "torze północnym" łączącym stację w Gliwicach z gliwickim oddziałem firmy NEWAG, 21.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jedzie szlakiem podg Starzyny - Psary jako pociąg EIP nr 3502 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 25.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-004 jako pociąg EIP nr 3102 z Krakowa Głównego do Warszawy Wschodniej, przemierza szlak podg Sprowa - podg Starzyny, 15.07.2021.
ED250-005 / (93 51 2 370 029-3/030-1/031-9/032-7/033-5/034-3/035-0)
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 należący do Zakładu Centralnego Intercity, zbliża się do podg Knapówka jako pociąg EIC Premium nr 4100 relacji Katowice - Warszawa Wschodnia, 4.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 wjeżdża na stację Kozłów jako pociąg EIP nr 5300 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, 30.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 jako pociąg EIP nr 5302 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, 31.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 uchwycony na odstępie Podlesie - Koniecpol, jako pociąg EIP nr 6100 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 14.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 jako pociąg EIP nr 6104 relacji Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Żelisławice - Włoszczowa Północ, 15.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 jako objazdowy pociąg EIP nr 4504 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Gdyni Głównej, przejeżdża przez przystanek osobowy Zawiercie Borowe Pole. Pociąg jedzie objazdem przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski i Skierniewice (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 13.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 jedzie szlakiem podg Wyczerpy - Częstochowa Osobowa jako objazdowy pociąg EIP nr 5312 relacji Gdynia Główna – Kraków Główny, 10.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 jako pociąg EIP nr 4504 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Gdyni Głównej, przemierza szlak Katowice Ligota - podg Brynów, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-005 opuścił stację Psary jako pociąg EIP nr 4502 relacji Gliwice - Gdynia Główna, 15.08.2019.
ED250-006 / (93 51 2 370 036-8/037-6/038-4/039-2/040-0/041-8/042-6)
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 1305 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, uchwycony na szlaku podg Knapówka - Psary, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 jako pociąg EIC Premium nr 3508 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, jedzie szlakiem podg Knapówka - Włoszczowa Północ, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 1300   relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 jako pociąg EIP nr 3505 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 przemierza szlak podg Sprowa - podg Starzyny, jako pociąg EIP nr 3503 relacji Rzeszów Główny - Gdynia Główna, 19.06.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 stoi na stacji początkowej jako pociąg EIP nr 4502 z Gliwic do Gdyni Głównej, 21.11.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-006 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 3504 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 4.05.2018.
ED250-007 / (93 51 2 370 043-4/044-2/045-9/046-7/047-5/048-3/049-1)
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIC Premium nr 6103 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Żelisławice - Włoszczowa Północ, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 należący do Zakładu Centralnego Intercity, zbliża się do stacji Włoszczowa Północ jako pociąg EIC Premium nr 6103 do Warszawy Wschodniej, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 wjeżdża na stację Koniecpol, jako pociąg EIC Premium nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, 3.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIC Premium nr 4100 z Katowic do Warszawy Wschodniej, pędzi szlakiem Zawiercie - Góra Włodowska, 7.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 zbliża się do stacji Psary, jako pociąg EIC Premium nr 5403 relacji Gdynia Główna - Katowice, 3.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIP nr 1401 z Warszawy Wschodniej do Katowic, pędzi szlakiem Psary - Góra Włodowska, 1.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jedzie odstępem Koniecpol - Podlesie, jako pociąg EIP nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, 15.08.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIP nr 5303 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 24.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIP nr 3505 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 30.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 wjeżdża na stację końcową jako pociąg EIP nr 5403 z Gdyni Głównej do Gliwic, 26.10.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 wjeżdża na stację Psary jako pociąg EIP nr 1300 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 11.03.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako pociąg EIP nr 5301 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się dalej w stronę stacji Tunel, 4.05.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jedzie szlakiem podg Starzyny - Psary jako pociąg EIP nr 3106 relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia, 25.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-007 jako EIP nr 6104 z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej, przemierza szlak podg Dąbrowa Niemodlińska - Opole Zachodnie, 15.02.2020.
ED250-008 / (93 51 2 370 050-9/051-7/052-5/053-3/054-1/055-8/056-6)
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 5302 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIC Premium nr 1311 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 4.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, przemierza szlak Włoszczowa Północ - podg Knapówka, 27.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, jako pociąg EIP nr 1300 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 19.06.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 jako pociąg EIP nr 4500 relacji Gliwice - Gdynia Główna, pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, 11.03.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-008 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 3511 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 22.06.2019.
ED250-009 / (93 51 2 370 057-4/058-2/059-0/060-8/061-6/062-4/063-2)
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 należący do Zakładu Centralnego Intercity, uchwycony na szlaku podg Knapówka - Psary jako PXJ nr 146005 relacji Warszawa Grochów - Katowice. Trwające jazdy próbne mają na celu przeszkolenie maszynistów z obsługi nowych jednostek "Pendolino" oraz zaznajomienie się ze szlakiem, po którym od nowego rozkładu wspomniane EZT będą jeździć, 10.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 pędzi szlakiem podg Knapówka - Włoszczowa Północ, jako pociąg EIC Premium nr 3502 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jako pociąg EIC Premium nr 3111 relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia, przemierza szlak podg Sprowa - podg Starzyny, 3.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 zbliża się do semafora wjazdowego podg Knapówka, jako pociąg EIC Premium nr 4100 z Katowic do Warszawy Wschodniej, 5.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jako pociąg EIC Premium nr 1311 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, uchwycony na szlaku podg Knapówka - Psary, 8.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jedzie szlakiem Psary - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 4504 z Gliwic do Gdyni Głównej, 24.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jako pociąg EIP nr 3801 relacji Kraków Główny - Kołobrzeg, przemierza szlak Kozłów - podg Sprowa, 29.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jedzie szlakiem Góra Włodowska - Zawiercie, jako pociąg EIP nr 5401 z Gdyni Głównej do stacji Bielsko-Biała Główna, 13.08.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 przejeżdża przez stację Włoszczowa Północ, jako pociąg EIP nr 3502 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 13.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jako pociąg EIP nr 1603 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, przemierza szlak Blachownia - Herby Stare, 24.06.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jedzie szlakiem podg Wyczerpy - Częstochowa Osobowa jako opóźniony o 60 minut pociąg EIP nr 8301 relacji Kołobrzeg - Kraków Główny. Pociąg jedzie objazdem przez Piotrków Trybunalski, Częstochowę i Koniecpol (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 10.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 przemierza szlak Gliwice GLC - Zabrze jako pociąg EIP nr 4504 z Gliwic do Gdyni Głównej, 23.02.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-009 jako EIP nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, pędzi szlakiem Opole Zachodnie - podg Dąbrowa Niemodlińska, 15.02.2020.
ED250-010 / (93 51 2 370 064-0/065-7/066-5/067-3/068-1/069-9/070-7)
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 należący do Zakładu Centralnego Intercity, uchwycony na szlaku Włoszczowa Północ - podg Knapówka, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 jako pociąg EIC Premium nr 5302 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, pędzi szlakiem podg Starzyny - podg Sprowa, 3.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 jedzie szlakiem Psary - podg Knapówka, jako pociąg EIC Premium nr 4102 z Katowic do Warszawy Wschodniej, 3.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 jako pociąg EIC Premium nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, uchwycony na odstępie Podlesie - Koniecpol, 11.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 przemierza odstęp Koniecpol - Podlesie, jako pociąg EIP nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 29.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 jako pociąg EIP nr 3501 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 uchwycony na szlaku podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIP nr 1301 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 19.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 jako pociąg EIP nr 5403 relacji Gdynia Główna - Gliwice, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 18.12.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-010 przejeżdża przez stację Kozłów jako pociąg EIP nr 1302 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 22.06.2019.
ED250-011 / (93 51 2 370 071-5/072-3/073-1/074-9/075-6/076-4/077-2)
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIP nr 5403 relacji Gdynia Główna - Katowice, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 19.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 przemierza szlak Turów - podg Kucelinka, jako pociąg EIP nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 27.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, jedzie szlakiem Góra Włodowska - Zawiercie, 30.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 jedzie szlakiem Włoszczowa Północ - Żelisławice, jako   pociąg EIP nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Jeleniej Góry, 13.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 jako pociąg EIP nr 1603 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, przemierza odstęp Koniecpol - Podlesie, 15.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 wjeżdża na stację Włoszczowa Północ jako pociąg EIP nr 6154 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 11.03.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary jako pociąg EIP nr 5313 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, 15.12.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-011 zbliża się do stacji Opole Zachodnie jako pociąg EIP nr 6100 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 31.07.2021.
ED250-012 / (93 51 2 370 078-0/079-8/080-6/081-4/082-2/083-0/084-8)
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 zbliża się do stacji Koniecpol jako pociąg EIC Premium nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, 21.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, przejechał przez przystanek osobowy Koniecpol Magdasz i kieruje się dalej w stronę pe Podlesie, 21.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 przemierza szlak Katowice Zawodzie - Sosnowiec Główny, jako pociąg EIC Premium nr 4100 relacji Katowice - Warszawa Wschodnia, 24.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 zbliża się do podg Knapówka jako pociąg EIC Premium nr 3502 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 4.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIC Premium nr 3502 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, 8.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 zbliża się do stacji Psary, jako pociąg EIC Premium nr 5303 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, 3.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP "Radiowa Trójka" relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę podg Sprowa, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 przemierza szlak podg Sprowa - podg Starzyny, jako pociąg EIP nr 3501 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 1.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, pędzi odstępem Koniecpol - Podlesie, 4.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 stoi na gliwickiej stacji. Za nieco ponad godzinę, odjedzie jako pociąg EIP nr 4504 w swój pierwszy w nowym rozkładzie kurs do stacji Gdynia Główna, 13.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 przemierza szlak Włoszczowa Północ - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, 1.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, jedzie szlakiem podg Józefinów - Pruszków, 10.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 uchwycony na szlaku podg Sprowa - podg Starzyny, jako pociąg EIP nr 3513 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 18.06.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP nr 5300 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, 19.06.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 1302   relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 29.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP nr 5401 z Gdyni Głównej do stacji Bielsko-Biała Główna, opuszcza stację Włoszczowa Północ i kieruje się dalej w stronę podg Knapówka, 15.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 zbliża się do stacji Psary jako pociąg EIP nr 5307 relacji Gdynia Główna – Rzeszów Główny, 14.08.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 przemierza szlak Turów - podg Kucelinka jako pociąg EIP nr 1603 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 4.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-012 jako pociąg EIP nr 4504 relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna, jedzie szlakiem Katowice Ligota - podg Brynów, 1.12.2019.
ED250-013 / (93 51 2 370 085-5/086-3/087-1/088-9/089-7/090-5/091-3)
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 należący do Zakładu Centralnego Intercity, uchwycony chwilę po opuszczeniu podg Knapówka jako pociąg EIC Premium nr 1311 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 21.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIC Premium nr 1305 z Warszawy Wschodniej   do Krakowa Głównego, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 3.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 wjeżdża na stację Kozłów jako pociąg EIP nr 5300 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, przemierza szlak podg Knapówka - Psary, 3.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jedzie szlakiem podg Starzyny - podg Sprowa, jako pociąg EIP nr 5300 ze stacji Gdynia Główna do Krakowa Głównego, 26.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, uchwycony na szlaku podg Jawornica - Kochanowice, 8.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 przemierza szlak podg Knapówka - Włoszczowa Północ, jako pociąg EIP nr 4504 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Warszawy Wschodniej, 15.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako objazdowy pociąg EIP nr 3800 relacji Kraków Główny - Kołobrzeg przemierza szlak Częstochowa Osobowa - podg Wyczerpy. Pociąg jedzie objazdem przez Koniecpol, Częstochowę i Piotrków Trybunalski (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 10.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 opuszcza stację Włoszczowa Północ jako pociąg EIP nr 1403 relacji Warszawa Wschodnia – Bielsko-Biała Główna, 29.07.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 3508 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, 15.08.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 przemierza szlak Pszczyna - podg Kobiór jako pociąg EIP nr 4504 relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna, 9.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 5351 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, opuścił przed momentem stację Psary i zmierza w kierunku podg Starzyny, 25.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 zbliża się do stacji Opole Zachodnie jako pociąg EIP nr 6102 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 22.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 4504 relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna, przemierza szlak podg Mąkołowiec - Katowice Ligota, 24.10.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jedzie szlakiem Blachownia - Herby Stare jako pociąg EIP nr 1601 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 31.10.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-013 jako pociąg EIP nr 1611 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główna, przemierza szlak podg Dąbrowa Niemodlińska - Lewin Brzeski, 6.03.2021.
ED250-014 / (93 51 2 370 092-1/093-9/094-7/095-4/096-2/097-0/098-8)
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 4100 relacji Katowice - Warszawa Wschodnia, przemierza szlak Psary - podg Knapówka, 21.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 zbliża się do stacji Psary, jako pociąg EIC Premium nr 1305 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 3.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIC Premium nr 4100 relacji Katowice - Warszawa Wschodnia, przemierza szlak Psary - podg Knapówka, 8.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 zbliża się do stacji w Kozłowie, jako pociąg EIP nr 5302 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIP nr 1603 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, uchwycony na odstępie Koniecpol - Podlesie, 4.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg EIP "Radiowa Trójka" z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, 31.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, jako pociąg EIP nr 1300 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 26.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIP nr 3502 relacji Rzeszów Główny - Gdynia Główna, uchwycony na szlaku Psary - podg Knapówka, 27.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 przemierza szlak Kochanowice - podg Jawornica, jako   pociąg EIP nr 1605 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 8.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, opuszcza stację Włoszczowa Północ i kieruje się dalej w stronę podg Knapówka, 17.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 3509 z Rzeszowa Głównego do Gdyni Głównej, 12.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 jako pociąg EIP nr 5311 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się dalej w stronę stacji Tunel, 4.05.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-014 przemierza szlak Psary - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 3500 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 16.08.2019.
ED250-015 / (93 51 2 370 099-6/100-2/101-0/102-8/103-6/104-4/105-1)
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIC Premium nr 1606 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, uchwycony chwilę po opuszczeniu stacji Włoszczowa Północ, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jedzie szlakiem Włoszczowa Północ - Żelisławice jako pociąg EIC Premium nr 1606 do Wrocławia Głównego, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIC Premium nr 1606 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, zbliża się tuż przed zachodem słońca do stacji Żelisławice, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIC Premium nr 1311 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 5.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIP nr 6104 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, jedzie szlakiem Częstochowa Stradom - podg Kucelinka, 29.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 przemierza szlak Góra Włodowska - Zawiercie, jako pociąg EIP nr 5401 z Gdyni Głównej do stacji Bielsko-Biała Główna, 30.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 przejeżdża przez stację Lisów jako pociąg EIP "Teleexpress" relacji Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra, 24.06.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIP nr 6100 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, jedzie szlakiem podg Jawornica - Kochanowice, 1.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIP nr 5303 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, 5.02.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIP nr 4504 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Warszawy Wschodniej, zbliża się do stacji Włoszczowa Północ, 17.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 przemierza szlak Blachownia - Herby Stare, jako pociąg EIP nr 1603 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, 29.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako objazdowy pociąg EIP nr 5316 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, zbliża się do semafora wjazdowego stacji Koniecpol. Pociąg jedzie objazdem przez Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Częstochowę i Koniecpol (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 14.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 pędzi szlakiem Zawiercie - Góra Włodowska jako pociąg EIP nr 4504 relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna, 11.11.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 jako pociąg EIP nr 5401 z Gdyni Głównej do Gliwic   przemierza szlak podg Knapówka - Psary, 24.12.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 zbliża się do stacji w Pszczynie jako pociąg EIP nr 1451 relacji Warszawa Wschodnia - Bielsko-Biała Główna, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-015 przejeżdża przez stację Psary jako pociąg EIP nr 3508 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 21.08.2021.
ED250-016 / (93 51 2 370 106-9/107-7/108-5/109-3/110-1/111-9/112-7)
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 jako pociąg EIC Premium nr 3504 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jedzie szlakiem Psary - podg Knapówka jako pociąg EIC Premium nr 3502 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 21.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 zbliża się do podg Knapówka jako pociąg EIC Premium nr 3502 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 5.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 1300 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 jako pociąg EIP nr 4506 relacji Gliwice - Gdynia Główna, oczekuje na odjazd ze stacji początkowej, 10.01.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 wjeżdża na stację Kozłów jako pociąg EIP nr 1300 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 12.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 jako pociąg EIP nr 8300 relacji Kołobrzeg - Kraków Główny, przemierza szlak podg Starzyny - podg Sprowa, 20.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka jako pociąg EIP nr 3104 relacji Kraków Główny - Warszawa Wschodnia, 31.07.2020.
Kliknij aby powiększyć
ED250-016 przejeżdża przez stację Psary jako pociąg EIP nr 4508 z Gliwic do Gdyni Głównej, 21.08.2021.
ED250-017 / (93 51 2 370 113-5/114-3/115-0/116-8/117-6/118-4/119-2)
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jako pociąg EIC Premium nr 1311 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, opuszcza stację Włoszczowa Północ i kieruje się w stronę podg Knapówka, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jedzie szlakiem podg Sprowa - podg Starzyny, jako pociąg EIC Premium nr 3111 z Krakowa Głównego do Warszawy Wschodniej, 20.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jako pociąg EIP nr 1304 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, uchwycony na szlaku podg Sprowa - Kozłów, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jedzie odstępem Koniecpol - Podlesie, jako pociąg EIP nr 1603 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 18.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jako pociąg EIP nr 4100 relacji Gliwice - Warszawa Wschodnia, mija położony obok przystanek osobowy Zawiercie Borowe Pole. Zdjęcie wykonano na szlaku Zawiercie - Góra Włodowska, 9.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 uchwycony na szlaku Toszek Północ - podg Paczyna, jako objazdowy pociąg EIP nr 1601 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jako objazdowy pociąg EIP nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, przemierza szlak podg Paczyna - Toszek. Kilkudniowe objazdy spowodowane były brakiem przejezdności szlaku Ozimek - Chrząstowice, po zderzeniu w dniu 7.04.2017 na przejeździe kolejowym EZT ED250-002 z samochodem ciężarowym, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jedzie szlakiem podg Knapówka - Włoszczowa Północ, jako pociąg EIP nr 4501 ze stacji Bielsko-Biała Główna do Gdyni Głównej, 13.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 jako objazdowy pociąg EIP nr 3507 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, uchwycony na odstępie Koniecpol - Podlesie. Pociąg jedzie objazdem przez Koniecpol, Częstochowę, Piotrków Trybunalski i Skierniewice (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 14.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 zbliża się do podg Wyczerpy jako objazdowy pociąg EIP nr 3516 z Krakowa Głównego do Gdyni Głównej, 10.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 stoi na stacji początkowej jako pociąg EIP nr 4504 relacji Gliwice - Gdynia Główna, 21.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-017 opuszcza gliwicką stację jako pociąg EIP nr 4502 do Gdyni Głównej, 15.09.2019.
ED250-018 / (93 51 2 370 120-0/121-8/122-6/123-4/124-2/125-9/126-7)
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIP "Radiowa Trójka" relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, przemierza szlak Psary - podg Knapówka, 3.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jedzie szlakiem Turów - podg Kucelinka, jako pociąg EIP nr 1603 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 9.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 zbliża się do stacji Włoszczowa Północ, jako pociąg EIP nr 4500 relacji Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna, 2.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jako pociąg EIP nr 4504 z Gliwic do Gdyni Głównej, mija przystanek osobowy Zawiercie Borowe Pole. Zdjęcie wykonano na szlaku Zawiercie - Góra Włodowska, 30.01.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 przemierza szlak podg Knapówka - Psary, jako pociąg EIP nr 1301 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 27.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jako pociąg EIP nr 1302 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, uchwycony na szlaku Miechów - Słomniki, 30.07.2016.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 pędzi szlakiem Włoszczowa Północ - podg Knapówka, jako pociąg EIP nr 1305 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 15.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jako pociąg EIP nr 6100 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, przemierza szlak Herby Stare - Blachownia, 29.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 pędzi szlakiem Psary - podg Knapówka jako pociąg EIP nr 4500 relacji Gliwice – Gdynia Główna, 29.07.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jako pociąg EIP nr 8300 z Kołobrzegu do Krakowa Głównego, uchwycony na szlaku podg Starzyny - podg Sprowa, 15.08.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 zbliża się do stacji Koniecpol jako pociąg EIP nr 6104 relacji Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia, 21.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 jako pociąg EIP nr 5302 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, opuszcza stację Sopot i kieruje się dalej w stronę stacji Gdańsk Wrzeszcz, 22.11.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-018 przejeżdża przez stację Psary jako pociąg EIP nr 1309 relacji Warszawa Wschodnia - Kraków Główny, 1.08.2020.
ED250-019 / (93 51 2 370 127-5/128-3/129-1/130-9/131-7/132-5/133-3)
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, uchwycony chwilę po opuszczeniu stacji w Lublińcu, 28.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 przemierza szlak Lubliniec - Pawonków, jako pociąg EIC Premium nr 1601 z Warszawy Wschodniej do Wrocławia Głównego, 28.02.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jako pociąg EIC Premium nr 5302 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, jedzie szlakiem podg Sprowa - Kozłów, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 wjeżdża na stację Kozłów jako pociąg EIP nr 1304 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jako pociąg EIP nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, przemierza szlak Julianka - Koniecpol, 25.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 wjeżdża na stację w Pyskowicach jako objazdowy pociąg EIP nr 6104 z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jako objazdowy pociąg EIP nr 6104 relacji Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia, opuszcza stację w Pyskowicach mijając nieczynną nastawnię Pk5. Kilkudniowe objazdy spowodowane były brakiem przejezdności szlaku Ozimek - Chrząstowice, po zderzeniu w dniu 7.04.2017 na przejeździe kolejowym EZT ED250-002 z samochodem ciężarowym, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 uchwycony na szlaku podg Paczyna - Toszek Północ, jako objazdowy pociąg EIP nr 6104 z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jako objazdowy pociąg EIP nr 6104 relacji Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia, zbliża się do stacji Toszek Północ, 8.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 hamuje na pyskowickiej stacji jako objazdowy pociąg EIP nr 6102 z Wrocławia Głównego do Warszawy Wschodniej, 10.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
Stacja Pyskowice. EZT ED250-019 jako objazdowy pociąg EIP nr 6102 do Warszawy Wschodniej, stoi na wspomnianej stacji, 10.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, opuszcza stację Włoszczowa Północ i kieruje się dalej w stronę podg Knapówka, 17.06.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 jedzie szlakiem podg Wyczerpy - Częstochowa Osobowa jako objazdowy pociąg EIP nr 5307 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego. Pociąg jedzie objazdem przez Piotrków Trybunalski, Częstochowę i Koniecpol (z pominięciem trasy CMK) z powodu prac torowych na linii D29-4 pomiędzy Włoszczową Północ, a Olszamowicami, 10.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 zbliża się do stacji Zawiercie jako pociąg EIP nr 5401 relacji Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna, 11.11.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 pędzi szlakiem podg Knapówka - Psary jako pociąg EIP nr 5315 relacji Gdynia Główna - Kraków Główny, 15.12.2018.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 wjeżdża na stację Sopot jako pociąg EIP nr 1503 z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej, 22.11.2019.
Kliknij aby powiększyć
ED250-019 przemierza szlak Psary - podg Knapówka jako pociąg EIP nr 3508 relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, 25.07.2020.
ED250-020 / (93 51 2 370 134-1/135-8/136-6/137-4/138-2/139-0/140-8)
Kliknij aby powiększyć
ED250-020 należący do Zakładu Centralnego Intercity, jako pociąg EIC Premium nr 1601 relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny, pokonuje odstęp Koniecpol - Podlesie, 11.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-020 jedzie szlakiem podg Sprowa - Kozłów, jako pociąg EIP nr 1302 z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-020 wjeżdża na stację Kozłów jako pociąg EIP nr 1302 do Krakowa Głównego, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-020 jako pociąg EIP nr 6104 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, mija stację Wrocław Brochów, 5.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
ED250-002 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg EIP nr 5308 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego, 24.08.2016.
Kliknij aby powiększyć
Stacja Włoszczowa Północ. EZT ED250-020 jako pociąg EIP nr 6102 relacji Wrocław Główny - Warszawa Wschodnia, wjeżdża na wspomnianą stację od strony stacji Żelisławice, 13.04.2017.
Kliknij aby powiększyć
ED250-020 pędzi szlakiem Góra Włodowska - Zawiercie jako pociąg EIP nr 1403 z Warszawy Wschodniej do stacji Bielsko-Biała Główna, 2.11.2018.
Powrót