Elektryczny zespół trakcyjny serii 36WEa/EN63A

36WEa-001 / EN63A-001 / (94 51 2 140 496-2/497-0/498-8) (ex EN64-001)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-001 + EN63A-017 wjeżdżają na stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 23311 z Kielc do Krakowa Głównego, 17.08.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-001 jedzie odstępem Kozłów - Gniewięcin, jako pociąg Regio nr 32312 relacji Kraków Główny - Ostrowiec Świętokrzyski, 17.08.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-001 wjeżdża na stację Jaworzno Szczakowa jako pociąg Regio nr 34313 z Krakowa Głównego do Katowic, 27.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-001 + EN63A-004 jako pociąg Regio nr 34311 relacji Kraków Główny - Katowice, przemierzają szlak Mysłowice - podg Szabelnia, 24.04.2021.
36WEa-002 / EN63A-002 / (94 51 2 140 499-6/500-1/501-9) (ex EN64-002)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-002 jako pociąg Regio nr 32302 relacji Kraków Główny - Kielce, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę przystanku osobowego Klimontów, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-002 jedzie szlakiem Sosnowiec Jęzor - Mysłowice, jako pociąg Regio nr 34307 z Krakowa Głównego do Katowic, 27.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-002 jako pociąg Regio nr 23315 relacji Kielce - Kraków Główny, jedzie odstępem Gniewięcin - Kozłów, 3.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-002 przemierza szlak Sosnowiec Jęzor - podg Długoszyn jako pociąg Regio nr 43802 z Katowic do Rzeszowa Głównego, 18.01.2020.
36WEa-003 / EN63A-003 / (94 51 2 140 502-7/503-5/504-3) (ex EN64-003)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-003 jako pociąg Regio nr 43302 relacji Katowice - Kraków Główny, przejeżdża przez podg Długoszyn i kieruje się w stronę stacji Jaworzno Szczakowa, 27.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-003 opuszcza stację w Kozłowie jako opóźniony o 10 minut pociąg Regio nr 32312 z Krakowa Głównego do Ostrowca Świętokrzyskiego, 12.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-003 jako pociąg Regio nr 43803 relacji Katowice - Rzeszów Główny, jedzie szlakiem Jaworzno Szczakowa - podg Pieczyska, 27.02.2021.
36WEa-004 / EN63A-004 / (94 51 2 140 505-0/506-8/507-6) (ex EN64-004)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-004 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 32312 relacji Kraków Główny - Ostrowiec Świętokrzyski, 4.05.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-004 + EN63A-001 hamują na stacji Kozłów jako pociąg Regio nr 23311 z Kielc do Krakowa Głównego, 22.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-004 jako pociąg Regio nr 32312 relacji Kraków Główny - Ostrowiec Świętokrzyski, przemierza odstęp Kozłów - Gniewięcin, 22.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-004 rusza z przystanku osobowego Balin jako pociąg Regio nr 43803 z Katowic do Rzeszowa Głównego, 2.02.2021.
36WEa-005 / EN63A-005 / (94 51 2 140 478-0/479-8/480-6) (ex EN64-005)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-005 (EN63A-005) jako pociąg Regio nr 24307 relacji Kielce - Częstochowa, przemierza szlak Turów - podg Kucelinka, 4.10.2014.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-005 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 32300 z Krakowa Głównego do Kielc, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-005 jako pociąg Regio nr 23313 relacji Kielce - Kraków Główny, wjeżdża na stację w Kozłowie od strony pe Gniewięcin, 30.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-005 zbliża się do przystanku osobowego Koniecpol Magdasz,   jako pociąg Regio nr 42300 z Częstochowy do Kielc, 4.06.2015.
36WEa-006 / EN63A-006 / (94 51 2 140 481-4/482-2/483-0) (ex EN64-006)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-006 (EN63A-006) odjeżdża ze stacji Koniecpol jako pociąg Regio nr 42304 relacji Częstochowa - Kielce, 5.10.2014.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-006 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 23313 z Kielc do Krakowa Głównego, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-006 jako pociąg Regio nr 42300 relacji Częstochowa - Kielce, zbliża się do stacji w Koniecpolu, 18.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-006 jako pociąg Regio nr 24309 z Kielc do Częstochowy, opuścił przed momentem pogp Podlesie i zmierza w kierunku przystanku osobowego Staropole Częstochowskie, 4.11.2017.
36WEa-007 / EN63A-007 / (94 51 2 140 484-8/485-5/486-3) (ex EN64-007)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-007 (EN63A-007) opuszcza stację w Żelisławicach jako pociąg Regio nr 42302 relacji Częstochowa - Kielce, 9.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-007 (36WEa-007) jako pociąg Regio nr 32300 z Krakowa Głównego do Kielc, opuszcza stację w Kozłowie i kieruje się w stronę po Klimontów, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-007 jedzie odstępem Podlesie - Koniecpol, jako pociąg Regio nr 42304 relacji Częstochowa - Kielce, 29.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-007 jako pociąg Regio nr 24305 z Kielc do Częstochowy, przemierza odstęp Koniecpol - Podlesie, 18.07.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-007 jedzie szlakiem Ludynia - Małogoszcz jako pociąg Regio nr 42302 relacji Częstochowa - Kielce, 16.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-007 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 32310 z Krakowa Głównego do Ostrowca Świętokrzyskiego, 22.06.2019.
36WEa-008 / (94 51 2 140 487-1/488-9/489-7)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-008 należący do spółki Koleje Śląskie, stoi na torze odstawczym w Gliwicach, 9.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-008 jako pociąg KŚ nr 49617 relacji Katowice - Żywiec, przemierza szlak Czechowice-Dziedzice Południowe - Bielsko-Biała Komorowice, 12.01.2015.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-008 zbliża się do przystanku osobowego Katowice Brynów jako pociąg osobowy KŚ nr 40922 ze stacji Tychy Lodowisko do Katowic, 6.01.2018.
36WEa-009 / (94 51 2 140 490-5/481-3/481-1)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 należący do spółki Koleje Śląskie, oczekuje na zatrudnienie na torze odstawczym w Gliwicach, 4.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 stoi na torze postojowym gliwickiej stacji, 6.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 jako pociąg osobowy nr 44803 relacji Katowice - Wodzisław Śląski, jedzie szlakiem podg Brynów - Katowice Ligota, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 zbliża się do stacji Pszczyna jako pociąg przyśpieszony "Olza" z Katowic do Cieszyna, 9.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 jako pociąg przyśpieszony "Gibki Cug" relacji Katowice - Kraków Główny, jedzie szlakiem Jaworzno Szczakowa - podg Pieczyska, 27.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-009 opuszcza stację w Mysłowicach jako pociąg przyśpieszony "Gibki Cug" z Krakowa Głównego do Katowic, 27.02.2021.
36WEa-010 / (94 51 2 140 493-9/484-7/485-4)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-010 należący do spółki Koleje Śląskie, oczekuje na zatrudnienie na torze postojowym w Gliwicach, 13.11.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-010 jako pociąg przyśpieszony nr 94134 "Trzej Bracia" relacji Cieszyn - Katowice, jedzie szlakiem Katowice Ligota - podg Brynów, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-010 zbliża się do stacji w Pszczynie jako pociąg przyśpieszony KS nr 94141 "Olza" z Katowic do Cieszyna, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-010 jako pociąg przyśpieszony KS nr 94136 "Józef Londzin" relacji Cieszyn - Katowice, przemierza szlak Pszczyna - podg Kobiór, 6.07.2019.
36WEa-011 / (94 51 2 140 508-4/509-2/140 510-0)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-011 wyprodukowany przez firmę NEWAG Nowy Sącz i należący do spółki Koleje Dolnośląskie, jedzie w duecie z 31WE-005 szlakiem   podg Maciejów Północny - Gliwice, 29.08.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-011 + 31WE-005 jako pociąg PXJ nr 366003 relacji Nowy Sącz - Legnica, zbliżają się do semafora wjazdowego gliwickiej stacji, 29.08.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-011 oczekuje na zatrudnienie na bocznym torze stacji w Legnicy, 16.12.2014.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-011 wjeżdża na stację Żarów jako pociąg osobowy KD nr 69267 relacji Wrocław Główny – Szklarska Poręba Górna, 13.09.2018.
36WEa-013 / (94 51 2 140 514-2/515-9/516-7)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-013 należący do spółki Koleje Dolnośląskie, hamuje na stacji Siechnice jako pociąg KD nr 69773 relacji Jelcz Laskowice - Wrocław Główny, 5.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
36WEa-013 jako pociąg KD nr 69754 z Wrocławia Głównego do stacji Jelcz Laskowice, jedzie szlakiem Wrocław Główny - podg Wrocław Brochów, 5.09.2015.
36WEa-015 / (94 51 2 140 520-9/521-7/522-5)
Kliknij aby powiększyć
36WEa-015 należący do spółki Koleje Dolnośląskie, stoi na terenie zakładu NEWAG w Nowym Sączu, 10.11.2015.
36WEa-016
Kliknij aby powiększyć
36WEa-016 wyprodukowany przez firmę NEWAG Nowy Sącz i należący do spółki Koleje Dolnośląskie, zbliża się do semafora wjazdowego stacji Gliwice Łabędy, 13.12.2014.
EN63A-017 / (94 51 2 140 539-9/540-7/541-5)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-017 jako pociąg Regio nr 32302 relacji Kraków Główny - Kielce, jedzie odstępem Gniewięcin - Sędziszów, 26.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-017 manewruje na stacji Nowy Sącz, w tle widoczny EZT EN63A-018, 21.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-017 hamuje na pogp Balin jako pociąg Regio nr 34306 relacji Kraków Główny - Katowice, 24.02.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-017 + EN63A-001 wjeżdżają na stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 23311 z Kielc do Krakowa Głównego, 17.08.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-017 jako pociąg Regio nr 34316 relacji Kraków Główny - Katowice, jedzie szlakiem Trzebinia - podg Pieczyska, 2.02.2021.
EN63A-018 / (94 51 2 140 542-3/543-1/544-9)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-018 opuszcza stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 32302 relacji Kraków Główny - Kielce, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-018 jako pociąg Regio nr 32302 do Kielc jedzie odstępem Kozłów - Gniewięcin, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-018 stoi na stacji w Nowym Sączu, jako pociąg Regio nr 30607 relacji Tarnów - Krynica, 21.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-018 jako pociąg Regio nr 23311 z Kielc do Krakowa Głównego, uchwycony na szlaku Sędziszów - Kozłów, 28.05.2016.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-018 jedzie szlakiem Mysłowice - podg Szabelnia jako pociąg Regio nr 34307 relacji Kraków Główny - Katowice. W tle widoczne zabudowania nieczynnej KWK "Mysłowice - Wesoła" - Ruch "Mysłowice", 2.06.2018.
EN63A-019 / (94 51 2 140 545-6/546-4/547-2)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-019 wjeżdża na remontowaną stację Brzesko Okocim, jako pociąg Regio nr 39322 relacji Rzeszów Główny - Kraków Główny, 28.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-019 + EN63A-025 wjeżdżają na stację Mysłowice jako pociąg Regio nr 43802 relacji Katowice - Rzeszów Główny. W tle widoczne zabudowania nieczynnej KWK "Mysłowice - Wesoła" - Ruch "Mysłowice", 2.06.2018.
EN63A-020 / (94 51 2 140 526-6/527-4/528-2)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-020 hamuje na przystanku osobowym Koniecpol Magdasz, jako pociąg Regio nr 42300 relacji Częstochowa - Kielce, 11.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-020 jako pociąg Regio nr 32306 z Krakowa Głównego do Kielc, zbliża się do przystanku osobowego Klimontów, 3.10.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-020 przemierza szlak Zawiercie - Góra Włodowska, jako pociąg Regio nr 42324 "Ostaniec" z Katowic do Kielc, 13.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-020 jako pociąg Regio nr 24309 relacji Kielce - Częstochowa, jedzie odstępem Koniecpol - Podlesie, 26.01.2020.
EN63A-021 / (94 51 2 140 529-0/530-8/531-6)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-021 jako pociąg Regio nr 42302 relacji Częstochowa - Kielce, zbliża się do stacji w Koniecpolu, 24.09.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-021 wjeżdża na stację w Kozłowie jako pociąg Regio nr 23315 z Kielc do Krakowa Głównego, 24.08.2016.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-021 jako pociąg Regio nr 42306 relacji Częstochowa - Kielce, opuścił przed momentem przystanek osobowy Kusięta Nowe i jedzie w kierunku stacji Turów, 4.05.2019.
EN63A-022 / (94 51 2 140 532-4/533-2/534-0)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-022 wjeżdża na stację Kozłów, jako pociąg Regio nr 23309   relacji Kielce - Kraków Główny, 4.04.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-022 hamuje na stacji Kozłów jako pociąg Regio nr 23309 z Kielc do Krakowa Głównego, 6.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
Stacja Żelisławice. EN63A-022 jako pociąg Regio nr 42308 relacji Częstochowa - Włoszczowa stoi na wspomnianej stacji, 23.12.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-022 jako pociąg Regio nr 24309 z Kielc do Częstochowy uchwycony chwilę po opuszczeniu przystanku osobowego Bukowa, 16.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-022 jedzie szlakiem Małogoszcz - Ludynia jako pociąg Regio nr 24309 relacji Kielce - Częstochowa, 16.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-022 jako pociąg Regio nr 24309 z Kielc do Częstochowy, 19.07.2020.
36WEa-023 / EN63A-023 / (94 51 2 140 551-4/552-2/553-0)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 jedzie szlakiem Psary - podg Knapówka, jako pociąg Regio   nr 42326 "Ostaniec" relacji Katowice - Kielce, 3.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 jako pociąg Regio nr 43304 z Katowic do Krakowa Głównego, jedzie szlakiem Sosnowiec Jęzor - podg Długoszyn, 27.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 jako pociąg Regio nr 34307 relacji Kraków Główny – Chałupki, przejeżdża przez podg Brynów i kieruje się w stronę przystanku osobowego o tej samej nazwie, 21.07.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 rusza ze stacji Mysłowice jako pociąg Regio nr 43308 relacji Katowice - Kraków Główny, 2.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 zbliża się do przystanku osobowego Balin jako pociąg Regio nr 34314 z Krakowa Głównego do Katowic, 2.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 + EN63A-025 jako pociąg Regio nr 43313 relacji Katowice - Kraków Główny, przemierzają szlak podg Pieczyska - Trzebinia, 2.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-023 wjeżdża na stację Mysłowice jako pociąg Regio nr 43308 z Katowic do Krakowa Głównego. Po lewej stronie widoczny zrujnowany budynek nastawni KWK "Mysłowice" Mf1 (Mysłowice Franciszek), 24.04.2021.
36WEa-024 / EN63A-024 / (94 51 2 140 554-8/555-5/556-3)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-024 jako pociąg Regio nr 42326 "Ostaniec" relacji Katowice - Kielce, uchwycony na szlaku Góra Włodowska - Psary, 1.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-024 przemierza szlak Psary - Góra Włodowska, jako pociąg Regio "Ostaniec" relacji Kielce - Katowice, 4.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-024 jako pociąg Regio nr 43304 z Katowic do Krakowa Głównego, jedzie szlakiem Sosnowiec Jęzor - podg Długoszyn, 20.06.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-024 przemierza szlak Katowice Zawodzie - Sosnowiec Główny, jako pociąg Regio "Ostaniec" relacji Katowice - Kielce, 2.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-024 jako pociąg Regio nr 24335 "Łysica" z Kielc do Katowic, jedzie szlakiem podg Knapówka - Psary, 16.08.2019.
36WEa-025 / EN63A-025 / (94 51 2 140 557-1/558-9/559-7)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 jako pociąg Regio "Ostaniec" relacji Kielce - Katowice, przemierza szlak Psary - Góra Włodowska, 1.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 przemierza szlak Psary - podg Knapówka, jako pociąg Regio nr 42326 "Ostaniec" z Katowic do Kielc, 2.05.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 jako pociąg Regio "Ostaniec" relacji Kielce - Katowice, jedzie szlakiem Góra Włodowska - Zawiercie, 14.08.2015.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 pędzi szlakiem Zawiercie - Góra Włodowska jako pociąg Regio "Ostaniec" z Katowic do Kielc, 8.08.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 + EN63A-019 jadą szlakiem podg Szabelnia - Mysłowice, jako pociąg Regio nr 43802 relacji Katowice - Rzeszów Główny, 2.06.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 + EN63A-023 ruszają z przystanku osobowego Balin jako pociąg Regio nr 43313 z Katowic do Krakowa Głównego, 2.02.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-025 + EN63A-003 wjeżdżają na stację Jaworzno Szczakowa jako pociąg Regio nr 34310 relacji Kraków Główny - Katowice, 27.02.2021.
36WEa-026 / EN63A-026 / (94 51 2 140 700-7/701-5/702-3)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-026 zbliża się do stacji Opole Zachodnie jako pociąg Regio nr 64200 relacji Wrocław Główny - Kędzierzyn-Koźle, 8.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-026 jako pociąg Regio nr 46415 z Kędzierzyna-Koźla do Wrocławia Głównego, zbliża się do przystanku osobowego Chróścina Opolska, 15.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-026 jedzie szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy jako pociąg Regio nr 46327 relacji Gliwice - Opole Główne, 14.01.2021.
36WEa-027 / EN63A-027 / (94 51 2 140 688-4/689-2/690-0)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-027 zbliża się do semafora wjazdowego stacji Gogolin, jako pociąg Regio nr 46415 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, 12.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-027 jako pociąg Regio nr 64412 z Wrocławia Głównego do Kędzierzyna-Koźla, przemierza szlak Gogolin - Zdzieszowice, 9.12.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-027 + EN63A-030 przemierzają szlak podg Raszowa - Zdzieszowice, jako pociąg Regio nr 46415 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, 22.12.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-027 zbliża się do przystanku osobowego Chróścina Opolska jako pociąg Regio nr 46409 z Raciborza do Wrocławia Głównego, 22.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-027 jako pociąg Regio nr 64200 relacji Wrocław Główny - Kędzierzyn-Koźle, jedzie szlakiem podg Dąbrowa Niemodlińska - Opole Zachodnie, 22.02.2020.
36WEa-028 / EN63A-028 / (94 51 2 140 691-8/692-6/693-4)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-028 zbliża się do stacji Opole Zachodnie jako pociąg Regio nr 64402 relacji Wrocław Główny - Kędzierzyn-Koźle, 7.08.2021.
36WEa-029 / EN63A-029 / (94 51 2 140 694-2/695-9/696-7)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-029 jako pociąg Regio nr 46409 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, jedzie odstępem Jasiona - Gogolin, 12.07.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-029 opuszcza stację Brzeg jako pociąg Regio nr 46421 z Kędzierzyna-Koźla do Wrocławia Głównego, 21.10.2017.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-029 jako pociąg Regio nr 46421 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, przemierza szlak Opole Zachodnie - podg Dąbrowa Niemodlińska. W tle widoczne zabudowania Elektrowni Opole, Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 8.02.2020.
36WEa-030 / EN63A-030 / (94 51 2 140 697-5/698-3/699-1)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-030 + EN63A-027 przemierzają szlak podg Raszowa - Zdzieszowice, jako pociąg Regio nr 46415 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, 22.12.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-030 jako pociąg Regio nr 46407 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, jedzie szlakiem Opole Zachodnie - podg Dąbrowa Niemodlińska, 6.03.2021.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-030 przemierza odstęp Gogolin - Jasiona jako pociąg Regio nr 64204 z Wrocławia Głównego do Raciborza, 6.03.2021.
EN63A-031 / (94 51 2 140 904-5/905-2/906-0)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-031 stoi na bocznicy firmy NEWAG w Nowym Sączu, 13.05.2019.
36WEa-049 / EN63A-049 / (94 51 2 141 018-3/019-1/020-9)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-049 oczekuje na odjazd ze stacji początkowej jako pociąg Regio nr 46329 relacji Gliwice - Opole Główne, 18.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-049 jako pociąg Regio nr 46409 z Raciborza do Wrocławia Głównego, zbliża się do przystanku osobowego Chróścina Opolska, 15.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-049 przemierza szlak podg Dąbrowa Niemodlińska - Opole Zachodnie, jako pociąg Regio nr 64200 relacji Wrocław Główny - Kędzierzyn-Koźle, 15.02.2020.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-049 zbliża się do stacji Gliwice Łabędy jako pociąg Regio nr 64332 z Opola Głównego do Gliwic, 13.08.2020.
36WEa-050 / EN63A-050 / (94 51 2 141 021-7/022-5/023-3)
Kliknij aby powiększyć
EN63A-050 jedzie szlakiem podg Szobiszowice - Gliwice Łabędy, jako pociąg Regio nr 46329 relacji Gliwice - Opole Główne, 17.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
Stacja w Gliwicach. EZT EN63A-050 wjeżdża na wspomnianą stację jako pociąg Regio nr 64330 z Opola Głównego, 21.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-050 stoi na stacji początkowej jako pociąg Regio nr 46201 z Gliwic do Opola Głównego, 21.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
EN63A-050 przejeżdża przez stację Górażdże jako pociąg Regio nr 46427 relacji Kędzierzyn-Koźle - Wrocław Główny, 25.04.2020.
Powrót