Elektryczny zespół trakcyjny serii 22WEd

22WEd-001 / (94 51 2 140 781-7/782-5/783-3/784-1)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-001 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz i będący w użykowaniu przez spółkę Koleje Śląskie, stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40630 relacji Gliwice - Częstochowa, 13.05.2018.
Kliknij aby powiększyć
Stacja w Gliwicach. EZT 22WEd-001 stoi na wspomnianej stacji jako pociąg osobowy KŚ nr 40630 do Częstochowy, 13.05.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-001 jako pociąg osobowy nr 94856 relacji Żywiec - Katowice, jedzie szlakiem Katowice Ligota - podg Brynów, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-001 zbliża się do przystanku osobowego Katowice Brynów jako pociąg osobowy nr 40410 relacji Tychy Lodowisko - Katowice, 1.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-001 jako pociąg osobowy nr 94856 z Żywca do Katowic, przemierza szlak Katowice Ligota - podg Brynów, 2.12.2019.
22WEd-002 / (94 51 2 140 785-8/786-6/787-4/788-2)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz i będący w użykowaniu przez spółkę Koleje Śląskie, stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40622 relacji Gliwice – Częstochowa, 12.08.2018.
Kliknij aby powiększyć
Stacja w Gliwicach. EZT 22WEd-002 oczekuje na odjazd jako pociąg osobowy KŚ nr 40626 do Częstochowy, 17.09.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 rusza ze stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40810 relacji Gliwice - Katowice, 25.10.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 jako pociąg osobowy KŚ nr 40614 z Gliwic do Częstochowy, opuścił przed momentem przystanek osobowy Myszków Mrzygłów i kieruje się w stronę przystanku osobowego Myszków Światowid, 2.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 przemierza szlak podg Brynów - Katowice Ligota, jako pociąg osobowy nr 44803 relacji Katowice - Wodzisław Śląski, 1.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 zbliża się do przystanku osobowego Katowice Piotrowice jako pociąg przyśpieszony "Bobrówka" z Cieszyna do Katowic, 20.10.2020.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-002 jako pociąg osobowy nr 94754 relacji Zwardoń - Katowice, przemierza szlak podg Mąkołowiec - Katowice Ligota, 24.10.2020.
22WEd-003 / (94 51 2 140 789-0/790-8/791-6/792-4)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-003 stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40810 relacji Gliwice - Częstochowa, 22.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-003 + 22WEd-005 jako pociąg osobowy nr 40612 z Gliwic do Częstochowy, opuściły przez momentem przystanek osobowy Ruda Śląska i jadą w kierunku stacji Ruda Chebzie, 3.05.2020.
22WEd-004 / (94 51 2 140 793-4/794-2/795-9/796-7)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-004 stoi na gliwickiej stacji jako pociąg osobowy KŚ nr 40710 do Zawiercia, 25.10.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-004 rusza ze stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40710 relacji Gliwice - Zawiercie, 25.10.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-004 jako pociąg osobowy KŚ nr 40663 z Częstochowy do Gliwic, zbliża się do przystanku osobowego Myszków Mrzygłód położonego na szlaku Myszków - Zawiercie, 2.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-004 przemierza szlak Pszczyna - podg Kobiór, jako pociąg osobowy nr 94856 relacji Żywiec - Katowice, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-004 zbliża się do stacji w Pszczynie jako pociąg osobowy nr 94811 z Katowic do Żywca, 6.07.2019.
22WEd-005 / (94 51 2 140 797-3/798-1/799-9/800-5)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-005 wjeżdża na stację końcową jako pociąg osobowy KŚ nr 40757 relacji Zawiercie - Gliwice, 25.10.2018.
Kliknij aby powiększyć
Stacja w Gliwicach. EZT 22WEd-005 stoi na wspomnianej stacji jako pociąg osobowy KŚ nr 40812 do Katowic, 25.10.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-005 jako pociąg osobowy KŚ nr 40665 z Częstochowy do Gliwic, zbliża się do przystanku osobowego Myszków Mrzygłód położonego na szlaku Myszków - Zawiercie, 2.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-005 + 22WEd-003 jako pociąg osobowy nr 40612 z Gliwic do Częstochowy, opuściły przez momentem przystanek osobowy Ruda Śląska i jadą w kierunku stacji Ruda Chebzie. W tle widoczny Szyb "Franciszek" zamkniętej KWK "Walenty - Wawel", 3.05.2020.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-005 stoi na stacji początkowej jako pociąg przyśpieszony "Sprinter Czarna Wisełka" relacji Gliwice - Wisła Głębce. Z powodu prac torowych pociąg kursuje w skróconej relacji do Pszczyny, dalej kursuje zastępcza komunikacja autobusowa, 20.12.2020.
22WEd-006 / (94 51 2 140 801-3/802-1/803-9/804-7)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy KŚ nr 40710 relacji Gliwice - Zawiercie, 21.11.2018.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 jako pociąg osobowy nr 94754 relacji Zwardoń - Katowice, jedzie szlakiem Katowice Ligota - podg Brynów, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 jako pociąg osobowy nr 40519 z Katowic do stacji Tychy Lodowisko, opuścił przed momentem przystanek osobowy Katowice Brynów i jedzie w kierunku stacji Katowice Ligota, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 + 22WEd-011 wjeżdżają na stację końcową jako pociąg osobowy nr 40763 relacji Zawiercie - Gliwice, 15.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 + 22WEd-002 jako pociąg przyśpieszony nr 94700 "Magurka" relacji Zwardoń - Katowice, jadą szlakiem Pszczyna - podg Kobiór, 9.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-006 + 22WEd-002 zbliżają się do stacji Pszczyna jako pociąg osobowy nr 94705 z Katowic do Zwardonia, 9.06.2019.
22WEd-007 / (94 51 2 140 805-4/806-2/807-8/808-8)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-007 opuszcza stację Sosnowiec Główny jako pociąg osobowy nr 40659 relacji Częstochowa - Gliwice, 2.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-007 + 22WEd-012 jako pociąg przyśpieszony nr 94101 "Rachowiec" z Zawiercia do Zwardonia, jadą szlakiem podg Kobiór - Pszczyna, 9.06.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-007 zbliża się do przystanku osobowego Tychy Żwaków jako pociąg osobowy nr 94758 relacji Zwardoń - Katowice, 29.10.2020.
22WEd-008 / (94 51 2 140 809-6/810-4/811-2/812-0)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 jako pociąg osobowy nr 40517 relacji Katowice - Tychy Lodowisko, jedzie szlakiem podg Brynów - Katowice Ligota, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 jedzie szlakiem Katowice Ligota - podg Brynów, jako pociąg osobowy nr 40412 ze stacji Tychy Lodowisko do Katowic, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 zbliża się do przystanku osobowego Katowice Brynów jako pociąg osobowy nr 40412 do Katowic, 28.04.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 + 22WEd-011 opuszczają stację początkową jako pociąg osobowy nr 40630 relacji Gliwice - Częstochowa, 16.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 opuszcza stację Ruda Chebzie jako pociąg osobowy nr 40665 z Częstochowy do Gliwic, 17.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-008 stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy nr 40612 relacji Gliwice - Częstochowa, 15.12.2019.
22WEd-009 / (94 51 2 140 813-8/814-6/815-3/816-1)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-009 jako pociąg osobowy nr 94754 relacji Zwardoń - Katowice, jedzie szlakiem Pszczyna - podg Kobiór, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-009 zbliża się do stacji w Pszczynie jako pociąg osobowy nr 94707 z Katowic do Zwardonia, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-009 jako pociąg osobowy nr 40887 relacji Katowice - Gliwice, jedzie szlakiem Zabrze - Gliwice GLC, 2.11.2019.
22WEd-010 / (94 51 2 140 817-9/818-7/819-5/820-3)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-010 zbliża się do stacji w Pszczynie jako pociąg osobowy nr 44452 relacji Racibórz - Bielsko-Biała Główna, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-010 wjeżdża na stację końcową jako pociąg osobowy nr 40667 z Częstochowy do Gliwic, 2.11.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-010 + 22WEd-012 jako pociąg osobowy nr 40953 relacji Zawiercie - Tychy Lodowisko, przemierzają szlak Katowice Ligota - podg Mąkołowiec, 24.10.2020.
22WEd-011 / (94 51 2 140 821-0/822-9/823-7/824-5)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-011 + 22WEd-006 wjeżdżają na stację końcową jako pociąg osobowy nr 40763 relacji Zawiercie - Gliwice, 15.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-011 + 22WEd-008 opuszczają stację początkową jako pociąg osobowy nr 40630 relacji Gliwice - Częstochowa, 16.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-011 rusza z przystanku osobowego Przyszowice jako pociąg przyśpieszony "Salmopol" z Gliwic do Żywca, 28.06.2020.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-011 jako pociąg przyśpieszony "Salmopol" relacji Gliwice - Żywiec, przemierza szlak podg Mizerów - podg Gierałtowice, 28.06.2020.
22WEd-012 / (94 51 2 140 825-2/826-0/827-8/828-6)
Kliknij aby powiększyć
22WEd-012 jako pociąg osobowy nr 40812 relacji Gliwice - Katowice, jedzie szlakiem Gliwice GLC - Zabrze, 15.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-012 stoi na stacji początkowej jako pociąg osobowy nr 40812 z Gliwic do Katowic, 16.05.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-012 + 22WEd-005 zbliżają się do stacji w Pszczynie, jako pociąg przyśpieszony nr 94101 "Rachowiec" relacji Zawiercie - Zwardoń, 6.07.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-012 jako pociąg osobowy nr 40517 z Katowic do stacji Tychy Lodowisko, przemierza szlak podg Brynów - Katowice Ligota, 1.12.2019.
Kliknij aby powiększyć
22WEd-012 jedzie szlakiem Bytom - Chorzów Stary, jako pociąg osobowy nr 94350 relacji Lubliniec - Oświęcim, 6.06.2020.
Powrót